POLEDANCE NIVÅ 1-6

Nedan följer GironPoles nivåindelning.

GIRONPOLES NIVÅER

Jennys grundutbildning följer australisk modell, men nivåindelningen på poletrick och teknikövningar är i stort sett desamma i såväl Sverige, Australien som Nya Zeeland. Trickens namn kan dock variera från studio till studio (kärt barn har många namn).

Det kan ändå nämnas att om du som elev på GironPole är på resande fot och vill ta en drop-in klass i en annan stad bör kolla med den studion du besöker vilka trick som krävs på deras respektive nivåer.

Nivå 1 Nybörjare

På denna nivå behövs ingen tidigare erfarenhet av poledance eller träning. Vi utgår från grundnivå och jobbar successivt upp styrka, flexibilitet och smidighet. Alla kan dansa poledance, oavsett kön, kroppsstorlek, ålder eller tidigare träningserfarenhet.

Både nivå 1 nybörjare och nivå 1 är framtagna för att du ska få med dig det allra mest grundläggande teknikerna redan från start (grepp, lyftteknik etc).

På denna nivå arbetar vi med pole walks, piruetter och turer runt stången som tar oss ner till golvet, samt övar på hur vi tar oss upp på ett snyggt sätt. Vi går igenom olika grepp och grundläggande teknik. Lektionerna innehåller också lite styrkeövningar på och sidan av stången.

På nybörjarnivån gör vi ingenting upp-och-ner.

Grundläggande:

• Seashell (Front hook spin), Ballerina

• Fireman (Firefly cross ankle)

• Back hook spin (Diamond spin)

• Climb (med eller utan 2nd climb)

• Pole sit

• Crucifix

• Fankick

• Cross knee release

När du känner dig säker på nivåns alla trick (på båda sidor) är du redo att testa trick från Nivå 1 Fortsättning.

Nivå 1 Fortsättare

Här får du en chans att repetera övningar från nybörjarnivån men med fler nya varianter. Utmaningarna kan kännas lite större då vi t. ex. lutar oss bakåt på stolpen och hålla fast oss med enbart benen, en s.k. Cross knee release. En cross knee release kan i denna nivå utvecklas till en Long leg back hang.

På denna nivå har du hunnit bli mer van vid att röra dig runt stången och kombinationerna kan då bli lite mer dansanta. Om instruktören känner att du är redo ”lånas” även övningar från Nivå 2, som är nästa steg.

Grundläggande:

• Hand stand dismount (från Cross knee eller Long leg back hang)

• Climbs

• Sunwheel (Attitude)

• Swizler (Long leg spin)

• Lightening bolt handstand (efter en cross leg eller en long leg back hang)

• Rupunzel (sitta säkert fast efter en klättring)

• Foot to head (handstående balans med foten ‘hookad’ i stången efter cross knee release) 

Nivå 2

Här lägger vi in styrke- och balansövningar som förberedelser oss på att våga vara upp-och-ner. Vi förbereder oss också för högre nivåer på stången genom att lära oss att klättra på ett kontrollerat och säkert sätt. Det är på denna nivå vi börjar blanda in trick som är upp-och-ned.

Grundläggande:

• Climbs

• Invert (Chopper)

• Upside down Crucifix

• Gemini (även kallad outside leg hang)

• Hero (förberedelse till Jamila)

Nivå 3

På nivå 3 blir utmaningarna större. Övningarna kräver repetition, tålamod och ibland en gnutta mod. 

Grundläggande:

• Scorpio (Inside)

• Keyhold

• Jamila

• Cupid

• Butterfly (+ eventuellt extended)

• Superman

• Martini sit (Same sided V-sit)

• Caterpillar climb

• Invert raka ben (från golv)

Nivå 4

För att göra trick på nivå 4 bör man känna sig helt trygg i de övningar vi lärt oss i nivå 3 (samt bör ha övat dem på båda sidor), annars rekommenderas det att nöta lite mer på nivå 3 trick. 

Grundläggande:

• Aerial invert (chopper från stång)

• Shouldermount

• Brass Monkey

• Banana split

• Gemini/Scorpio/Gemini/Scorpio… (skiftning av Leg hangs)

• Handspring (twisted grip)

• Ayesha

• Butterfly Extended

• Dutchess (förberedelse till Jade split)

När du bemästrar det mesta på Nivå 4 är du på instruktörsnivå på min studio – kanske vill du själv få en instruktörsutbildning och undervisa på min studio? Kontakta mig (Jenny) på gironpolestudio@gmail.com

Nivå 5

För att gå vidare till nivå 5 ska man känna sig helt trygg i de övningar på nivå 4 (på båda sidor), annars bör man träna kvar ett tag på nivå 4. I nivå 5 handlar det mycket om att väva samman trick, alltså jobba på övergångar.

Grundläggande:

• Deadlift Shouldermount

• Shouldermount princessgrip

• Jade split

• Brass bridge

• Cocoon

• Ayesha (elbow grip)

• Handspring regular grip

Nivå 6 (Advanced)

För att gå vidare till Nivå 6 ska du känna dig helt trygg i de övningar du lärt dig i nivå 5, annars rekommenderar vi dig att stanna kvar på Nivå 5 tills du känner dig redo.

Grundläggande:

• Ayesha elbow grip / handspring regular grip (växla mellan dessa)

• Russian layback

• Phoenix

• Iron X

• Handspring straight legs

• Deadlift flag grip

• Spatchcock