POLEDANCE NIVÅ 1-6

Poledance- och dansklasserna hos GironPole har liknande upplägg: Vi börjar med en kortare uppvärmning där vi går igenom hela kroppen. Efter detta tränas styrka och teknik, och vi repeterar eller går sedan igenom nya poletrick eller danssteg. På poleklasserna ”värmer” vi genom dessa övningar upp den stång vi ska dansa på (det ökar säkerheten, dvs. minskar skaderisken). Under klassen sätter vi ofta samman flera trick eller danssteg till en längre kombination eller dansrutin. Alla klasser avslutas med en kortare nedvarvning.

Senare på terminen och i de högre nivåerna försöker vi också hinna växla mellan läget ’static’ och ’spinny’ (stilla eller snurrande pole) på lektionerna. Varje lektion är 60 minuter lång om inget annat anges. Alla poledancekurser oavsett nivå är 8 veckor långa. Nedan följer GironPoles nivåindelning.

Obs! Om vissa nivåer inte har tillräckligt många deltagare för att köras igång kan sammanslagningar av nivåer ske. T ex. Nivå 2-3 / Nivå 3-4 osv. Vi strävar efter att anpassa klasserna efter våra elevers individuella nivå och se till att alla får den hjälp de behöver för att komma igång samt utvecklas med sin poledanceträning.

GIRONPOLES NIVÅER

Jennys grundutbildning följer australisk modell, men nivåindelningen på poletrick och teknikövningar är i stort sett desamma i såväl Sverige, Australien som Nya Zeeland. Trickens namn kan dock variera från studio till studio (kärt barn har många namn).

Det kan ändå nämnas att om du som elev på GironPole är på resande fot och vill ta en drop-in klass i en annan stad bör kolla med den studion du besöker vilka trick som krävs på deras respektive nivåer.

Nivå 1 Nybörjare

I denna kurs behövs ingen tidigare erfarenhet av poledance eller träning. Vi utgår från grundnivå och jobbar successivt upp styrka, flexibilitet och smidighet. Alla kan dansa poledance, oavsett kön, kroppsstorlek, ålder eller tidigare träningserfarenhet.

Både nivå 1 nybörjare och nivå 1 fortsättare följer en konsekvent kursplan. Det gör att du som elev vid en missad lektion kan ta igen denna på en annan nybörjar-grupps tid inom din 8-veckors kursperiod (och fortfarande hänga med).

På denna nivå arbetar vi med pole walks, piruetter och turer runt stången som tar oss ner till golvet, samt övar på hur vi tar oss upp på ett snyggt sätt. Vi går igenom olika grepp och grundläggande teknik. Lektionerna innehåller också lite styrkeövningar på och sidan av stången.

På nybörjarnivån gör vi ingenting upp-och-ner.

Grundläggande i kursen:

• Seashell (Front hook spin), Ballerina

• Fireman (Firefly cross ankle)

• Back hook spin (Diamond spin)

• Climb (med eller utan 2nd climb)

• Pole sit

• Crucifix

• Fankick

• Cross knee release

När du känner dig säker på kursens alla trick (på båda sidor) är du redo att gå vidare till Nivå 1 Fortsättning.

Nivå 1 Fortsättare

Här får du en chans att repetera övningar från nybörjarnivån men med fler nya varianter. Utmaningarna kan kännas lite större då vi t. ex. lutar oss bakåt på stolpen och hålla fast oss med enbart benen, en s.k. Cross knee release. En cross knee release kan i denna kurs utvecklas till en Long leg back hang.

På denna nivå har alla deltagare hunnit bli mer vana vid att röra sig runt stången och kombinationerna kan då bli lite mer dansanta. Om instruktören känner att eleverna är redo ”lånas” även övningar från Nivå 2, som är nästa steg.

Grundläggande i kursen:

• Hand stand dismount (från Cross knee eller Long leg back hang)

• Climbs

• Sunwheel (Attitude)

• Swizler (Long leg spin)

• Lightening bolt handstand (efter en cross leg eller en long leg back hang)

• Rupunzel (sitta säkert fast efter en klättring)

• Foot to head (handstående balans med foten ‘hookad’ i stången efter cross knee release) 

Nivå 2

Om du känner att du i föregående kurs inte hunnit sätta momenten med korta handståenden, får du i denna kurs ännu mer möjlighet till det. Här lägger vi in styrke- och balansövningar som förberedelser oss på att våga vara upp-och-ner. Vi förbereder oss också för högre nivåer på stången genom att lära oss att klättra på ett kontrollerat och säkert sätt. Det är på denna nivå vi börjar blanda in trick som är upp-och-ned.

Grundläggande i kursen:

• Climbs

• Invert (Chopper)

• Upside down Crucifix

• Gemini (även kallad outside leg hang)

• Hero (förberedelse till Jamila)

Eftersom kursen inte har en fast kursplan kan man utan problem gå denna nivå flera gånger utan att den ser exakt likadan ut tills man känner sig helt trygg i de övningarna som görs.

Nivå 3

På nivå 3 blir utmaningarna större. Då alla nivåer på GironPole från 2 och uppåt inte följer exakta kursplaner, sätts istället ett antal trick och övningar som mål under kursperioden (dessa står listade nedan). Övningarna kräver repetition, tålamod och en gnutta mod. Denna nivå ser således aldrig likadan ut och man kan utan problem gå denna nivå flera terminer. Vi repeterar och kombinerar övningar från alla tidigare nivåerna med utmanande variationer.

Grundläggande i kursen:

• Scorpio (Inside)

• Keyhold

• Jamila

• Cupid

• Butterfly (+ eventuellt extended)

• Superman

• Martini sit (Same sided V-sit)

• Caterpillar climb

• Invert raka ben (från golv)

Nivå 4

För att gå vidare till nivå 4 bör man känna sig helt trygg i de övningar vi lärt oss i nivå 3 (samt ha övat dem på båda sidor), annars rekommenderar vi att gå nivå 3 minst en kursomgång till. 

Grundläggande i kursen:

• Aerial invert (chopper från stång)

• Shouldermount

• Brass Monkey

• Banana split

• Gemini/Scorpio/Gemini/Scorpio… (skiftning av Leg hangs)

• Handspring (twisted grip)

• Ayesha

• Butterfly Extended

• Dutchess (förberedelse till Jade split)

När du bemästrar det mesta på Nivå 4 är du på instruktörsnivå på min studio – kanske vill du själv få en instruktörsutbildning och undervisa på min studio? Kontakta mig (Jenny) på gironpolestudio@gmail.com

Nivå 5

För att gå vidare till nivå 5 ska man känna sig helt trygg i de övningar vi lärt oss i nivå 4 (på båda sidor), annars bör man träna kvar ett tag på nivå 4. I nivå 5 handlar det mycket om att väva samman trick, alltså jobba på övergångar.

Grundläggande i kursen:

• Deadlift Shouldermount

• Shouldermount princessgrip

• Jade split

• Brass bridge

• Cocoon

• Ayesha (elbow grip)

• Handspring regular grip

Nivå 6 (Advanced)

För att gå vidare till Nivå 6 ska du känna dig helt trygg i de övningar du lärt dig i nivå 5, annars rekommenderar vi dig att stanna kvar på Nivå 5 tills du känner dig redo.

Grundläggande i kursen:

• Ayesha elbow grip / handspring regular grip (växla mellan dessa)

• Russian layback

• Phoenix

• Iron X

• Handspring straight legs

• Deadlift flag grip

• Spatchcock

På vår mest avancerade nivå i Kiruna tränar även instruktörerna och under klasserna samarbetar vi allihopa. Här kan poledanceinstruktörer från andra städer i Sverige eller andra länder vara till stor hjälp i inspirationen!